färg

Kan färgen på en hunds päls verkligen säge något om deras beteende?

Ja det kan det!

Var kommer färgen ifrån?

Hundar finns i alla olika typer av färger nuförtiden, även inom samma ras kan man få olika färger. Färgerna kommer från 2 olika typer av pigment – Eumelanin och Pheomelanin. Eumelanin ger svart päls och Pheomelanin ger röd, gul och brun päls.

Hundar fanns inte alltid i så många färger. Vargar, som vi vet, finns inte i så många färger. De många olika färgerna i en hundpäls skapades under hela hundens domesticering. Faktum är att förändringarna i hundens päls var de första tecknen på att domesticering hade börjat. Men de ändrade inte bara pälsfärg utan började också tappa färgen. Under hela hundens domesticering började avkomman få små vita fläckar i pälsen. Detta var kopplat till att Eumelanin långsamt minskade och sedan genom generationer utvecklats till att avkommor var helt vita individer.

Räveexperimentet

färg

Genetikern Belyayev och hans team var intresserade av vad som händer när man försöker domesticera en art, i det här fallet en räv (Se mer om experimentet här: https://www.youtube.com/watch?v=HsIibD-TLcM) .

Belyayev och hans team bestämde sig för att se om de kunde förklara vad som händer både med ett djurs genetik men också beteende under domesticeringen. De fångade rävar och födde upp dem. Efter varje uppfödning plockade de den tamaste avkomman och fortsatta då att avla på dem. Detta fortsatta under många generationer.

Genom att plocka ut de tamaste individerna, alltså de minst rädda och aggressiva, och föda upp dem, fann de att efter några generationer började avkomman få vita fläckar i pälsen. Det vita verkade öka efter varje ny generation. Det som är intressant här är att Belyayev och hans team valde de tamaste individerna för avel och genom den selektionen påverkade de också andra aspekter av rävens fysiska utseende. I detta fall är tamhet relaterad till förlust av pigmentering. Att rävarna började få vita fläckar i pälsen är inte konstigt då en gen ofta kodar för mer än en sak. I det här fallet kodade genen som kodade för tamhet också för pigmentering.

Även om ingen vet exakt hur detta händer, kan fysiologin bakom kanske förklara varför denna förlust av pigmentering påverkar en hunds beteende. Produktionen av Eumelanin och Dopamin är relaterad i kroppen. Dopamin har ett stort inflytande på hur hjärnan fungerar i sociala sammanhang vilket gör det troligt att man genom att minska produktionen av Eumelanin också påverkar dopaminproduktionen, förändrar hur hjärnan fungerar och därigenom påverkar hur ett djur beter sig.

De rödfärgade Cockers

En studie i Spanien genomförde en beteendestudie på Cocker Spaniels. De fann att röda cockerspaniels visade mer aggressivitet för människor än svarta eller blandfärgade Cocker Spaniels. Här är genen som kodar för en högre risk att utveckla aggression också den gen som kodar för pigmentering.

Risk för sjukdom

färg

 

Vetenskapen har också funnit att vissa färger är korrelerade med risken för vissa sjukdomar. Detta är fallet för australiensiska herdar som är födda vita men också döva. De saknar pigmentet Eumelanin som inte bara ger den svarta färgen utan även har en specifik funktion i innerörat. Utan Eumelanin blir de vita hundarna döva.

Detta bevisar att pälsfärgen på din hund kan påverka hens beteende och att vi som ägare måste ta hänsyn till det när vi arbetar med våra hundar.

Källar:

Pérez-Guisado, J. et al. 2006. Heritability of dominant-aggressive behaviour in English Cocker Spaniels. Applied Animal Behaviour Science 100, 219-227.

Podberscek, A.L., Serpell, J.A. 1996. The English Cocker Spaniel : preliminary findings on aggressive behaviour. Applied Animal Behaviour Science 47, 75-89.

Trut, L. et al. 2009. Animal evolution during domestication: the domesticated fox as a model. Bioessays 31, 349-360.

Vill du få uppdateringar om vad som händer i hundbeteendevärlden? Anmäl dig till vårt månatliga nyhetsbrev ”The Paw Print” här!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *